Výstavba základných staníc mobilných sieti, technologických celkov pre poľnohospodárstvo a výroba rozvádzačov | Elprof spol. s r.o.

Výroba rozvádzačov

Dokážeme na vysokej profesionálnej úrovni podľa požiadaviek objednávateľa zrealizovať požadované rozvádzače podľa dodaných technologických projektov. Jednotlivé produkty sú u nás odskúšané a opatrené certifikátmi.

rozvadzace

Technologické celky

Pre potreby poľnohospodárstva, v spolupráci s ostatnými dodávateľmi technológie, dodávame a montujeme technologické celky podľa potrieb a nárokov poľnohospodárskych podnikov. Naše dodávky sú plnené komplexe od vypracovania projektovej dokumentácie, cez dodávku a montáž technológie až po kompletné odovzdanie stavby s príslušnou dokumentáciou. Podľa požiadaviek zákazníka vieme zabezpečiť komplet elektroinštalačné práce, od dodávky projektov ELI, výrobou a dodávkou rozvádzačov, dodávkou elektromontážneho materiálu a elektromontážnych prác počnúc káblovými trasami a končiac inštaláciou konkrétnych zariadení a technológii, až po vykonanie prvej odbornej prehliadky a skúšky elektrického zariadenia- revízie ELI.

technologicke celky

Elektromontážne práce

  • montáž vnútornej a vonkajšej svetelnej elektroinštalácie
  • montáž motorickej elektroinštalácie
  • montáž vonkajších káblových rozvodov do 1 kV
  • montáž verejného osvetlenia
  • montáž a revízie bleskozvodov
  • revízie NN elektrických zariadení do 1 kV
elektromontazne prace

Výstavba anténnych systémov

V spolupráci s inými dodávateľmi vieme zrealizovať kompletnú výstavbu anténnych systémov. Kompletnosť spočíva montáži káblových trás a uložení káblov, výstavbu oceľových konštrukcií podľa typu stavby od jednoduchej konštrukcie až po výstavbu priehradových stožiarov, montáž technologických uzemnení a ochrana pred bleskom. Samotná montáž anténnych systémov spočíva v montáži antén a rádiových skokov a ich nastavenie podľa dodávateľa technológie (NOKIA, ERICSSON atď.).

anteny

Riadiace systémy

Pre potreby výstavby technologických celkov ponúkame výrobu rozvádzačov pre automatickú kontrolu a riadenie procesu výroby. Kontrola a riadenie výrobného procesu je prevádzané prepojením na riadiace jednotky alebo PC.

riadiace systemy