Výstavba základných staníc mobilných sieti, technologických celkov pre poľnohospodárstvo a výroba rozvádzačov | Elprof spol. s r.o.

Profil firmy

Spoločnosť ELPROF spol.s r.o. bola založená v r. 1997. Od vzniku našej spoločnosti je nosným výrobným programom výstavba základných staníc mobilných sieti a náväzných stavieb, výroba rozvádzačov a elektromontážne práce pri výstavbe technologických liniek.

V roku 1998 sme preniesli svoje aktivity aj mimo územia Slovenska .Od tohto obdobia až po súčasnosť sa ako subdodávateľ ITA Telecom Polska spolupodieľame na výstavbe siete GSM 900/DCS 1800 pre operátorov Centertel sp z o o (sieť IDEA) a ERA GSM (sieť ERA) na území Poľska. Pri realizácii tohto projektu sme do súčasnosti postavili veľké množstvo základných staníc mobilných telefónov, ktoré boli postavené jednak na budovách (obytných, administratívnych a priemyselných) ale aj na stožiaroch, či už existujúcich alebo nami novopostavených. Vlastná výstavba pozostáva z výstavby konštrukcii, montáži anténnych systémov a napájacích zdrojov, ako aj meraní útlmov káblov a antén.

Pre potreby poľnohospodárstva, v spolupráci s ostatnými dodávateľmi technológie, dodávame a montujeme technologické celky podľa potrieb a nárokov poľnohospodárskych podnikov. Naše dodávky sú plnené komplexe od vypracovania projektovej dokumentácie, cez dodávku a montáž technológie až po kompletné odovzdanie stavby s príslušnou dokumentáciou.

Pre potreby výstavby technologických celkov ponúkame výrobu rozvádzačov pre automatickú kontrolu a riadenie procesu výroby. Kontrola a riadenie výrobného procesu je prevádzané prepojením na riadiace jednotky alebo PC. Zobrazovanie vlastného procesu je možné sledovať na monitore PC alebo na zobrazovacom displeji.

Veľkú časť výroby tvorí výroba rozvádzačov pre výstavbu technologických celkov. Vo výrobe rozvádzačov využívame svoje dlhoročné skúsenosti s projektovej, dodávateľskej a elektromontážnej činnosti. Svoju konkurenčnú výhodu vidíme vo vlastných skladových zásobách, v priamych obchodných väzbách na výrobcu a vlastným projektovým a inžinierskym zázemím.

Od roku 2007 spoločnosť rozšírila svoju produkciu o výrobu rozvádzačov pre technologické parky, supermarkety a občiansku výstavbu. Hlavnými odberateľmi sa stali renomované spoločnosti EATON-Moeller a OEZ, ktoré boli aj hlavnými dodávateľmi komponentov pre vlastnú výrobu výrobkov.

Našim cieľom je, aby nás zákazníci vnímali ako pružného a spoľahlivého výrobcu a dodávateľa rozvádzačov, a to predovšetkým pre oblasť pracovných strojov, MaR a silnoprúdových rozvodov. Medzi našich zákazníkov patria zákazníci z Českej republiky, Slovenska, Poľskej republiky.