Výstavba základných staníc mobilných sieti, technologických celkov pre poľnohospodárstvo a výroba rozvádzačov | Elprof spol. s r.o.

Technologické celky

Dodávame a montujeme technologické celky podľa potrieb a nárokov poľnohospodárskych podnikov. Zabezpečíme pre vás komplexné riešenie dodávky od vypracovania projektovej dokumentácie až po inštaláciu konkrétnych zariadení a technológií vrátane prvej odbornej prehliadky a revízie ELI.

Výroba rozvádzačov

Pre potreby výstavby technologických celkov ponúkame výrobu rozvádzačov pre automatickú kontrolu a riadenie procesu výroby. Jednotlivé produkty prechádzajú odbornou skúškou a sú certifikované podľa platných noriem a technologických štandárd.

Riadiace systémy

Kontrola a riadenie výrobného procesu je prevádzané prepojením na riadiace jednotky alebo ostatnú IT štruktúru. Komplexný prehľad o výrobnom procese a všetky nastavenia môžete ovládať pohodlne prostredníctvom počítača z riadiaceho stanoviska.

Certifikáty

Naša spoločnosť ELPROF, spol. s r.o. vlastní oprávnenie na výrobu, údržbu, montáž, revízie a skúšky elektrických zariadení. Sme držiteľom ISO normy 9001:2000 na výrobu rozvádzačov, výstavbu mobilnýc sieti a elektromontážne práce.

ELPROF, spol. s r.o.

Bardejovská 42

080 01 Prešov

tel.: 051 / 7941 961

fax: 051 / 7943 345

e-mail: elprof@elprof.sk